video

Thiết bị đo chiều dày nhỏ gọn giá rẻ MX-1

  http://www.dakotaultrasonics.com/product/corrosion/mx-1/