Thiết bị đo chiều dày nhỏ gọn giá rẻ MX-1

1213

 

MX-1

MX-1 & 2