Thiết bị đo chiều dày nhỏ gọn giá rẻ MX-1

1099

 

MX-1

MX-1 & 2