Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

1353
Sửa chữa bảo dưỡng
Sửa chữa bảo dưỡng

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của KMVC gồm các chuyên gia giàu kinh nghiện, các kỹ sư được chính hãng đào tạo và được trang bị các công cụ chuyên dụng, đáp ứng nhanh chóng, thuận tiện với giá cả hợp lý các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá huỷ và các thiết bị đo lường kiểm định khác của khách hàng trong cả nước.