Đào tạo kỹ thuật viên NDT

1999

KMVC là đối tác của nhiều tổ chức đào tạo quốc tế và trong nước cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên NDTtheo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam (ISO 9712, TCVN 5868, ASNT- SNT- TC-1A, EN 4179, NAS 410) và theo yêu cầu của các cơ sở công nghiệp về các kỹ thuật, bao gồm:
– Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp (RT), bậc 1,2 và 3
– Kiểm tra siêu âm (UT), bậc 1,2 và 3- Siêu âm phased array cho kiểm tra mối hàn theo tiêu chuẩn ASME
–  Kiểm tra bột từ (MT), bậc 1,2, và 3
– Kiểm tra thẩm thấu (PT), bậc 1, 2, và 3
– Kiểm tra dòng điện xoáy (ET), bậc 1, 2 và 3.

KMVC còn thường xuyên tổ chức thi và cấp chứng chỉ NDT bậc 1, 2 và bậc 3.