NDT - Kiểm Tra Không Phá Hủy
RVI - Nội Soi Công Nghiệp

ĐT: 0966 224 234

video

Thiết bị đo chiều dày nhỏ gọn giá rẻ MX-1

  http://www.dakotaultrasonics.com/product/corrosion/mx-1/