NDT - Kiểm Tra Không Phá Hủy
RVI - Nội Soi Công Nghiệp

ĐT: 0966 224 234

Catalogue các thiết bi từ tính của WESTERS INSTRUMENT

CATALOGUE THIET BI TU TINH WESTERN
video

Thiết bị đo chiều dày nhỏ gọn giá rẻ MX-1

  http://www.dakotaultrasonics.com/product/corrosion/mx-1/

Các đơn vị đã và đang sử dụng thiết bị kiểm tra nứt của...

Our Partners and References Sensima Inspection is developing its technologies in collaboration with several large companies and research institutes. Some of our most important partners...